Informacja o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na „Dostawy oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2016/2017 dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.

Informacja o wyborze oferty