,,Święto chleba i ziemniaka” w Rabie Niżnej – 20.09.2018r.

W DPS Raba Niżna odbyło się ognisko integracyjne pt.: „Święto chleba i ziemniaka”. Na spotkanie każdy z zaproszonych Domów przywiózł chleb własnego wypieku. Mieszkańcy uczestniczyli w grach i konkursach, a następnie odbyła się degustacja przywiezionych bochenków chleba i upieczonych na ognisku kiełbasek.