Zapytanie ofertowe – dostawa mięsa i wędlin

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Dostawę mięsa i wędlin.
Termin składania ofert: 06 grudnia 2018r. do godziny 10.00