Zapytanie ofertowe – art. spożywcze

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Dostawę artykułów spożywczych.
Termin składania ofert: 06 grudnia 2018r.