Zapytanie ofertowe – Dostawa pieluchomajtek oraz bielizny chłonnej dla mieszkańców

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Dostawa pieluchomajtek oraz bielizny chłonnej dla mieszkańców
Termin składania ofert: 13. grudnia 2019 r., godz. 10.00
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Projekt umowyKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez DPS
Informacja o wyborze oferty