Zapytanie ofertowe – Sukcesywne dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Sukcesywne dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych
Termin składania ofert: 13. grudnia 2019 r., godz. 10.00
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Projekt umowy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez DPS
Informacja o wyborze oferty