Informacja o powołaniu Pełnomocnika ds. DPS

rysunek budynku Smreka

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego nakazującym obowiązek powołania pełnomocnika ds. DPS jak również zwiększenie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez powiat oraz zleconymi do prowadzenia przez podmioty niepubliczne, Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 21 czerwca br. powierzył funkcję pełnomocnika Pani Anecie Wójcik Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu.
Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS ma być przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur zapewniających prawidłową realizację zadań.
Ponadto w ramach całodobowego dyżuru uruchomiono numer telefonu – mający charakter telefonu zaufania.
Wszelkie sygnały wskazujące na jakiekolwiek nieprawidłowości w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Nowotarskiego można zgłaszać pod numer telefonu 502 857 358.