Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia

Herb_Polski

W dniu 21.09.2023 Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawarł umowę z Wojewodą Małopolskim WP-III.9421.23.14.2023. Przedmiot umowy stanowi dotacja celowa w wysokości 606.500,00 zł z czego 471.600,00 zł otrzyma Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.