Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu nawiąże współpracę  z NZOZ lub z grupową praktyką pielęgniarek, albo z pielęgniarką, która jest w stanie samodzielnie zakontraktować w NFZ opiekę długoterminową na świadczenie usług pielęgniarki długoterminowej opieki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,  których  ocena  stanu  zdrowia według skali  Barthel  wynosi od 0 do 40 pkt.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z dyrektorem domu lub pod numerem telefonu 18 26 555 92 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Smrek” w Zaskalu
Agata Domalik