Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawy warzyw, owoców, mrożonek i artykułów spożywczych w II półroczu 2010r. dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.
Do pobrania

Dostawy mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy do Domu Pomocy Społecznej „Smrek”w  Zaskalu.
Do pobrania