Wyniki kontroli NIK w DPS „Smrek”

W okresie od 15 marca 2010r. do 07 maja 2010r. w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu prowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli z zadań, które realizuje dom w odniesieniu do obowiązujących standardów.
W związku z zakończoną kontrolą w dniu 15 czerwca 2010r. z inicjatywy Delegatury Najwyższej Izby Kontroli z Krakowa, w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu odbyła się narada podsumowująca wspomnianą kontrolę.

W naradzie uczestniczyli:
Pani Jolanta Stawska – Wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie
Pani Maria Pikulska–Neumann – Doradca Techniczny Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie
Pani Małgorzata Kram – Specjalista Kontroli Państwowej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie
Pan Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego
Pani Aneta Wójcik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Pani Agata Domalik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Pani Beata Majewska – Kierownik działu terapeutyczno-socjalnego, st. pracownik socjalny.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie jakość i właściwy standard usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Zdaniem NIK na pozytywną ocenę zasługują również działania Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, które doprowadziły do uzyskania zezwolenia Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu dla 75 osób w podeszłym wieku.

Ocena pozytywna otrzymana ze strony Najwyższej Izby Kontroli jest dla wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu dużym wyróżnieniem.
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby mieszkańcom naszej placówki zapewnić usługi na jak najwyższym poziomie.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Smrek” w Zaskalu
Agata Domalik