Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na „Dostawę środków czystości”

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup środków  czystości od 01.07.2011r do 31.12.2011r.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do przesłania  kalkulacji cen oferowanych przez Państwa na ww. środki czystości.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.


I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”, Zaskale,
ul. K. K. Wojtyły 136,
34-424 Szaflary.

II. Przedmiot zamówienia: środki czystości.
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/.
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego.
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą.
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury.
e) dostawa jednorazowa do siedmiu dni od złożenia zamówienia w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach  zamawianego asortymentu.
 
2. Termin składania ofert:
Ofertę należy składać do 27.06.2011r do godziny 9ºº  pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „ Oferta cenowa na dostawę środków czystości”, lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@ nowotarski.pl  lub faksem na numer tel. 18 266 12 80.
 
3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych środków ze złożonej oferty.
Cena brutto zamawianego artykułu  –  100%.

Formularz oferty