Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Wyboru oferty na dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, w okresie od  1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póżn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców DPS „Smrek”  w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od  1 lipca do 31 grudnia 2011r. dokonaliśmy wyboru korzystniejszej cenowo oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDEX, R. Sznyterman, J. Sznyterman Sp.J.

30-072 Kraków, ul. Nawojki 6-8/9 , z ceną brutto za całość zamówienia 19 348,00 w tym  odpłatność DPS i mieszkańców: 6 393,60 złotych.

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

Informuję, że w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

L.p. Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto ogółem Odpłatność DPS i mieszkańców ogółem brutto
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDEX, R. Sznyterman, J. Sznyterman Sp. J.,30-072 Kraków, ul. Nawojki 6-8/9 19 548,00 6 393,60
2. PAULL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.                        ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 20 556,00 6 948,00
3. PREGIPS S.A. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków 21 733,20 7 952,40
4. Firma ORTO-REHA-MEDICA G. Szczeciński, ul. Konwaliowa4/8 , 62-600 Koło 22 024,80 8 991,36

 

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.
Z poważaniem
Dyrektor DPS ”Smrek” w Zaskalu
mgr Agata Domalik