Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na „ Dostawę bielizny pościelowej, poduszek , podkładów, śliniaków i pokrowców na materac”

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/.
b) dostawa w cenie brutto określonej przez Dostawcę asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
c) zapłata za dostawy przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
d) dostawa w godzinach od 7ºº do 14ºº, najpóźniej do 15 grudnia 2011r.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 30.11.2011r. do godz. 9ºº
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer
18 266 12 80

3. Kryteria oceny ofert:
cena brutto – 80%
jakość – 20%

Dyrektor
DPS „Smrek” w Zaskalu
mgr Agata Domalik

Załączniki:
Formularz oferty