Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.07-PN.12.DS  na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.:  warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych  i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Informacja do pobrania