Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę artykułów biurowych, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych ofert przedstawionych przez firmy:

  •  P.H.U. Universe, 33-310 Nowy Sącz,  ul. Borelowskiego 27 z ceną brutto 310,30 zł
  • F.H.U. „GRAWIT” 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 5 z ceną brutto 541,75 zł

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.