Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych z węzłami sanitarnymi przy pokojach. Nasz dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Osoby chętne do zamieszkania w naszym domu, mogą ubiegać się o skierowanie do naszej placówki w ośrodkach pomocy społecznej swojego miejsca zamieszkania.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 18 26 555 92, lub kontaktując się e-mailem na adres: dpssmrek@nowotarski.pl

Dyrektor DPS „Smrek” w Zaskalu
Agata Domalik